Aktuálně

Rekonstrukce vodovodu v Branické si dává na čas

20. 10. 2016 branicka-vodovod-rekonstrukce-002

Pražská vodohospodářská společnost (PVS), která rekonstruuje vodovod v ulicích Branická a Ke Krči, informovala, že dokončení prací v křižovatce s Modřanskou ulicí, které měly skončit k 10. říjnu 2016, brání problémy s kvalitou vody v novém vodovodním řadu.

Právě napojení Branické na Modřanskou komplikuje řidičům dopravu v oblasti, a to nejen místním. V současné době je provoz ve zmíněném úseku veden jako jednosměrka od Modřanské a pro obrácený směr je třeba zvolit poměrně delší objízdnou trasu, která se potkává s řidiči, kteří se snaží vyhnout pravidelným zácpám na Jižní spojce.

„K 18. 10. 2016 jsou stavební práce na exponovaném 1. úseku v ulici Branická dokončeny vyjma otevřeného výkopu, který je možné zakrýt až po řádném zprovoznění rekonstruovaného vodovodního řadu,“ uvádí se v prohlášení PVS. „Zde bohužel i přes opakovanou hygienizaci řadu narážíme na výsledky odebraných vzorků, které nám neumožňují řad zprovoznit.“

Pražská vodohospodářská společnost proto v následujících dnech přistoupí k vychlorování nového řadu, které by mělo dosavadní problémy odstranit. Výsledky po odebrání a kontrole nových vzorků budou známy ve čtvrtek 20. 10. 2016. Při dobrých výsledcích zhotovitel zasype výkopy, bude vybetonována komunikace a po pěti dnech zrání položen asfaltový povrch.

Zdroj: MČ Praha 4

Ještě v půli září to vypadalo, že se termíny stihnou ...

Ještě v půli září to vypadalo, že se termíny stihnou …