Zeptali jsme se

Richard Bureš: Nejsem zastáncem hledání kostlivců ve skříni, raději hledím do budoucnosti

7. 8. 2015 Melantrichova - oprava vozovky a chodníků 002

Od komunálních voleb uplynulo tři čtvrtě roku a redakci proto zajímalo, jak se na toto období dívají politici z centrální městské části. Oslovujeme proto v rámci letních rozhovorů jednotlivé zastupitele z vedení Prahy 1 či šéfy zastupitelských klubů s několika podobnými otázkami, které pak i adresněji cílíme do oblasti jejich působení.
Radniční koalice vznikla na ustavujícím zasedání na Žofíně 25. listopadu 2014 a tvoří ji TOP 09, ČSSD a ODS s následujícími počty zastupitelů: 7, 3 a 3, kteří jsou sdruženi ve svých klubech. V zastupitelstvu jsou ještě opoziční kluby – Klub nezávislých (3), Klub Praha 1 rodina (2), Klub Zelená pro Jedničku (2), Klub Trojkoalice (4) a jeden zastupitel je bez klubové příslušnosti.

 

Richard Bureš

Richard Bureš

Jako další nám na náš soubor letních otázek odpovídal místostarosta Richard Bureš (ODS), který má na radnici na starosti oblast informatiky, dopravy a úklidu. Ve vedení městské části je v tomto volebním období nováčkem, jako zastupitel ale již pracoval v minulém období, kdy byla ODS na radnici v opozici. Do funkce nastupoval s bohatými zkušenostmi z privátní sféry. A nyní už k otázkám a odpovědím.

Pravá Praha: Koalice bývá na rozdíl od manželství o rozumu a hledání společných řešení. Jak se vám s kolegy v radě spolupracuje?
Richard Bureš:
Nevím, jak to vnímají ostatní, ale mně se s kolegy spolupracuje dobře. Za léta strávená řízením firem jsem se naučil, že pokud chce člověk něčeho dosáhnout, musí se umět s lidmi kolem sebe především domluvit. Zároveň je také důležité prosazovat projekty, které jsou kvalitní a smysluplné. Jen takovéto projekty pak nevyvolávají negativní reakci okolí. Důležité také je, aby se člověk vyjadřoval pouze k věcem, kterým opravdu rozumí a naopak věci, které nejsou jeho silnou stránkou, přenechal jiným, pověřenějším. Ono je velice snadné kritizovat něco, o čem téměř nic nevím ale zeptat se, to už chce odvahu a také jistou dávku pokory.

Pravá Praha: Co vás po příchodu na radnici nejvíce pozitivně překvapilo?
Richard Bureš:
Jako velké pozitivum vnímám, že přestože naskakuji do již rozjetého vlaku, mohu ihned iniciovat a také realizovat projekty pro Prahu 1 podle mých představ. Přiznám se, že občas lehce „zneužívám“ své pozice nováčka na radnici a obcházím tak zdlouhavý byrokratický postup. Často nejdříve konám a až poté se ptám, což mnohé věci značně urychluje.

Betlémské náměstí

Betlémské náměstí

Pravá Praha: A našel jste i nějaké „kostlivce ve skříni“ či věci, které jste naprosto nečekal?
Richard Bureš:
Nejsem zastáncem hledání kostlivců ve skříni, ale raději hledím do budoucnosti. Existuje však řada projektů, které navzdory svému potenciálu leží z jistých důvodů již delší dobu u ledu. Mým cílem je neptat se proč, ale začít s jejich realizací.

Pravá Praha: Jak se vám daří skloubit volební program vaší strany s tím, co se dá nakonec prosadit?
Richard Bureš:
Zde jsem vyloženě optimista. V našem volebním programu nebylo žádné kontroverzní téma a jsem přesvědčen, že prosadit se dá vše, co si člověk stoprocentně odpracuje a je to alespoň trochu smysluplné. Pokud člověk opravdu chce, je tu prostor vyvíjet aktivity i v oblastech, které třeba bezprostředně nespadají do jeho kompetencí, ale třeba do kompetencí některého z kolegů z rady. Důvodem toho je, že se řada kompetencí různě prolíná a nejsou zde tak úplně jasné hranice.

Odpadkový koš Big Belly

Odpadkový koš Big Belly

Pravá Praha: Jaké tři hlavní problémy v rámci vašich kompetencí na Praze 1 vidíte a co pro jejich řešení hodláte udělat hned a do budoucna?
Richard Bureš:
Jedním z hlavních problémů vidím stav chodníků na Praze 1. Tento problém se netýká pouze jejich špatného technického stavu ale také jejich čistoty. Ihned po svém nástupu do funkce jsem si nechal zpracovat podrobnou analýzu každého metru chodníku na území Prahy 1, abych mohl důkladně posoudit, které chodníky jsou potřeba opravit přednostně a které na svou rekonstrukci ještě chvíli počkají. V dané souvislosti se snažím o propojení akcí, které na území Prahy 1 být provedeny musí s plánovanou obnovou chodníkových povrchů. Typickým příkladem jsou probíhající výměny elektrických rozvodů, kvůli nimž musejí být chodníky rozkopány. Mým cílem je, aby nedošlo pouze k opravě provedeného výkopu, ale v rámci akce také k rekonstrukci chodníku v celé jeho šíři. Co se týká čistoty ulic, byl jsem osobně přítomen všem jarním kolům blokového čištění, které na území Prahy 1 probíhaly. Na základě osobních zkušeností mám tak do budoucna mnoho dílčích návrhů na změny. V neposlední řadě musím zmínit také jeden významný počin, který ukazuje jak přispět ke zvýšení čistoty ulic. Tímto počinem jsou odpadkové koše Big Belly. Přestože o jejich existenci se v rámci Prahy vědělo dlouho, celý projekt ležel jen na stolech politiků a úředníků. Přenesl jsem projekt do ulic, a tím snad zjednoduším rozhodování o tom, jak s koši dál. Naše zkušenost je ale jasná. Již nyní se nám daří držet v mnohem lepší čistotě například velmi vytíženou Melantrichovu ulici nebo také park na Kampě.

Midibus linky 194 na Staroměstském náměstí

Midibus linky 194 na Staroměstském náměstí

Dalším problémem je doprava a veřejný prostor jako takový. Prvním významným krokem, kterého se mi podařilo v oblasti dopravy dosáhnout, byla změna velikosti vozidla na lince 194, a to z původního midibusu na skutečný minibus. Původní vůz měl v uličkách centra řadu problémů a kromě častých nehod byla každá jeho jízda doprovázena zpožděním. Změna velikosti tento problém vyřešila a výsledky tak může vidět každý na vlastní oči – počet nehod způsobený autobusy v centru klesl na nulu. Hlavním dopravním tématem je ale snaha o omezení tranzitní dopravy při zachování plné dopravní obslužnosti rezidentů, MHD a cílové dopravy. S klidným svědomím mohu říci, že nepodléhám žádným aktivistickým tlakům, ale řeším věci skutečně adekvátně na základě diskuzí s jednotlivými relevantními institucemi a společnostmi ve prospěch obyvatel Prahy 1. V současnosti často skloňovaným tématem je otevření tunelového komplexu Blanka a jeho vliv na snížení dopravy na Praze 1. Podívá-li se ale člověk na mapu zjistí, že tunelový komplex Blanka řeší dopravu spíše v širším okruhu města. I v této souvislosti jsem nechal zpracovat pro Prahu 1 studii, která by měla ukázat skutečný poměr cílové dopravy. Tedy těch, kteří z různých důvodů do centra města vjet musí a kterým tedy Blanka při jejich cestě moc nepomůže. Je důležité také říci, že situaci Prahy 1 řešíme nezávisle na otevření tunelového komplexu Blanka.

Linka 22 ve Vítězné

Linka 22 ve Vítězné

Prvními příklady jsou tak plánované zklidnění dopravy v ulicích Vítězná a Karmelitská či zobousměrnění ulice Národní vybudováním kruhového objezdu na jejím konci. Protože zastávám názor, že i historické centrum si zaslouží využití moderních technologií, chystám projekt parkovacích čidel, která by řidičům v předstihu ukázala počet volných parkovacích míst a zda má smysl do dané oblasti vjíždět. Nápadů a projektů je mnoho a věřím, že je postupně budeme realizovat.
V mé kompetenci je také oblast informatiky, která je tématem mediálně nezajímavým, ale o to více časově náročným. Na přelomu roku 2014/2015 byla situace na radnici taková, že končily dřívější smlouvy na hardware a software a rok 2015 se tak stal jakýmsi stabilizačním obdobím. Od roku 2016 bychom však rádi řádně zajistili nejen IT systém pokrývající veškeré potřeby městské části, ale začali také rozvíjet i další projekty přímo pro občany. Jedním z nich je například připravovaná aplikace, která by na mobilních zařízeních občany formou notifikace nejen upozornila na plánované blokové čištění, ale díky lokačním službám by pak mohla i oznámit, že řidič právě zaparkoval na místě, kde blokové čištění bude probíhat. Tuto aplikaci bychom do budoucna rádi rozšířili i o aktuální uzavírky, dopravní či jiné komplikace a další důležité informace pro občany.

Richard Bureš na jednání zastupitelstva

Richard Bureš na jednání zastupitelstva

Pravá Praha: Je léto, čas dovolených. Jak případné volno trávíte vy?
Richard Bureš:
Dá se říci, že jsem si dovolenou pro první rok mého působení na radnici zakázal. A to jak dovolenou letní, tak i tu zimní, což se nesetkalo s velkým nadšením ze strany mé rodiny. Jsem ale zastáncem toho, že co se nezačne během prvního roku, tak se během následujících tří let nestihne dokončit. Využívám tak toho, že je radnice během letních prázdnin prázdnější a člověk tak má na práci nejen více času ale i potřebného klidu.

Pravá Praha: Co byste popřál obyvatelům Prahy 1 i návštěvníkům centra metropole ve zbytku prázdnin?
Richard Bureš:
Především krásný zbytek letních prázdnin a zároveň bych je chtěl poprosit o trpělivost s akcemi, které během léta Prahu 1 zatěžují. Berte prosím v úvahu, že krátkodobé omezení bude vykompenzováno dlouhodobým zlepšením, které pocítíte hlavně vy, občané Prahy 1. Praha 1 byla, je a vždy bude nejvíce zatíženou městskou částí, neboť je to výkladní skříň celé Prahy, na kterou jsou tak logicky kladeny mnohem větší nároky, které musíme uspokojovat. Snažíme se ale vždy skloubit tyto požadavky se zájmy našich obyvatel.

Palachovo náměstí z Hradu