Aktuálně

Rozbíhá se zakázka na nakládání s odpady za skoro 13 miliard korun

19. 1. 2016 kontejnery odpad tříděný 002

Okleštěná rada hlavního města dnes schválila zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce „Zajištění komplexního systému nakládání s komunálním odpadem na území hl. m. Prahy na období 2016 – 2025“. Předpokládána hodnota veřejné zakázky je 12,8 mld. Kč bez DPH.

„Několik měsíců probíhalo smírčí řízení mezi oběma akcionáři Pražských služeb, tedy mezi hlavním městem Prahou a společností AVE. Protože jednání nevedlo k uspokojivým výsledkům, nezbývá než vyhlásit otevřené výběrové řízení,“ uvedla radní Jana Plamínková.

OLYMPUS DIGITAL CAMERANyní je systém zajištění svozu, sběru, nakládání, využívání a odstraňování směsného i tříděného odpadu na území města zajišťován na základě smluv mezi Prahou a společností Pražské služby a mezi Prahou a společností AVE. Obě jsou uzavřeny na období 1. 2. 2015 až 31. 7. 2016 a mohou být předčasně ukončeny, pokud město uzavře na základě nového a standardního výběrového řízení smlouvu novou.

Zastupitelstvo hl. m. Prahy svým usnesením ze dne 19. 12. 2014 schválilo záměr realizace této veřejné zakázky, dne 22. 1. 2015 bylo usnesením zastupitelstva schváleno její odůvodnění. Za účelem maximálního možného snížení výdajů hl. m. Prahy na zajištění požadované služby je jediným hodnotícím kritériem nejnižší nabídková cena.

Zdroj: MHMP