Lampárna

S prosincem byla zahájena zimní opatření zajišťující pomoc lidem bez přístřeší

5. 12. 2016 zebrak-karluv-most-002

Na redakci se obrátila paní z Břevnova s dotazem, kdy se vlastně pro bezdomovce otevírají noclehárny, když začnou opravdové zimy a mrazy. Že už slyšela o nějakém umrzlém, což je jí líto. Jak nás informoval magistrát, tak se má problematika zimy a bezdomovců zhruba následovně:

Od 1. prosince 2016 začala platit na území hlavního města Prahy zimní opatření zajišťující rozsáhlejší pomoc lidem bez přístřeší. V rámci nich se otevřou dvě noclehárny Michle a Vackov s celkovou kapacitou 180 míst. Rozšířuje se provoz tří nízkoprahových denních center a provoz také zahajuje centrální dispečink Centra sociálních služeb Praha.

„Jde o rozšíření celoročně provozovaných sociálních služeb pro bezdomovce. Další zázemí jim nabízí i stávající zařízení, jako je loď Hermes či neziskové organizace. Hlavním koordinátorem zůstává Centrum sociálních služeb Praha, které spolupracuje na zajištění zimních opatření s neziskovými organizacemi jako Naděje, Armáda spásy či Arcidiecésní charita,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Daniel Hodek s tím, že v případě extrémního mrazivého počasí jsou připraveny varianty postupného navyšování dalších kapacit.

zebrak-karluv-most-001Koordinace jednotlivých služeb bude zajišťována prostřednictvím centrálního dispečinku, jehož telefonní linka bude v nepřetržitém provozu. „Prostřednictvím dispečinku jsou propojena jednotlivá sociálních zařízení. Zároveň je jeho prostřednictvím zajišťována spolupráce i s městskými strážníky a nemocnicemi,“ řekl ředitel Centra sociálních služeb Praha Tomáš Ján. „Strážníci mohou například při kontaktu s bezdomovcem, který má problém, zavolat dispečink. Ten předá okamžitě informaci speciálně upravené sanitce, která klienta dopraví do noclehárny nebo nemocnice k nutnému ošetření,“ upřesnil Ján.

V tomto, pro osoby bez přístřeší nejnepříjemnějším období, se v ulicích budou i ve větší míře pohybovat terénní pracovníci, kteří jim budou poskytovat nejnutnější pomoc i základní zdravotní ošetření, nebo teplé oblečení. „Zároveň jim nabídnou možnost návštěvy některého ze zařízení s volnou kapacitou, aby v případě potřeby mohli přečkat nepříznivé počasí v teple,“ doplnila zástupkyně ředitele Centra sociálních služeb Praha Ludmila Tomešová.

V případě nutnosti jsou připraveny varianty postupného navyšování kapacit o dalších přibližně 250 míst. „Oproti běžnému provozu je to například na lodi Hermes, otevřením další noclehárny a zapojením do systému pomoci dalších denních nízkoprahových center,“ dodal radní Hodek.

Zdroj: MHMP

dsc02924