Víte to?

Sběr papíru i dalších surovin má v Praze dlouholetou tradici

23. 6. 2016 víčka od PET 002

Ekologicko-výchovný projekt konající se na základních a mateřských školách pod záštitou Magistrátu hl. m. Prahy a radní Jany Plamínkové, ve kterém si děti osvojují zásady správného třídění odpadů, vyvrcholil ve středu 22. června 2016 ve Velkém zasedacím sále Nové radnice slavnostním vyhodnocením 22. ročníku sběrových ekologických soutěží a předáním cen nejlepším školám.

V tomto školním roce se sběru starého papíru zúčastnilo celkem 20 366 žáků z 51 pražských škol, kterým se podařilo nashromáždit 482 850 kg této suroviny. V průměru tak připadá na jednoho žáka 23,71 kg sběrového papíru.

„Nasbírané množství papíru na školách představuje 3,1 procenta z celkového množství vytříděného papíru v Praze za dané období, a to zcela bez dopadu na rozpočet města. To je samozřejmě hodno obdivu a pochvaly. Jsem ráda, že školy mají o podobné projekty zájem a aktivně se do nich zapojuji,“ uvedla radní Jana Plamínková.

Jana Plamínková

Jana Plamínková

Ocenění pro nejlepší sběrače získala ZŠ Ratibořická. Žáci této školy se opravdu snaží a již několik let si udržují první příčku ve sběru starého papíru. S celkovým množstvím 66 820 kg papíru daleko předběhli ostatní pražské školy. ZŠ Mýtní obdržela pohár za nejlepší umístění ve II. kategorii, tj. podle nejlepšího průměrného množství nasbíraného papíru na jednoho žáka (132 kg). I tato škola si v uvedené kategorii vede velmi dobře a právem jí patří prvenství.

V doprovodných ekologických soutěžích obdržela 1. cenu s celkovým množstvím 980 kg nasbíraných plastových víček ZŠ a MŠ Chmelnice.  ZŠ Strossmayerovo náměstí 4 získala 2. místo za celkové množství 663 kg hliníku.

„Soutěž škol ve sběru druhotných surovin probíhá již od roku 1994, kdy se začala na školách sbírat tradiční sběrová surovina – papír a do soutěže se zapojilo 20 pražských základních škol. S postupem let přibývalo soutěžících škol i sbíraných druhotných surovin (plastová víčka, hliník, nápojové kartony). Školy jsou hodnoceny ve dvou kategoriích. I. kategorie je podle množství nasbírané suroviny a II. podle průměrného množství na jednoho žáka,“ doplnila historii a pravidla školní soutěže ve třídění odpadů radní Plamínková.

Zdroj: MHMP