Aktuálně

Skončila letošní etapa oprav Pražského okruhu mezi Černým Mostem a Běchovicemi

12. 11. 2015 opravy na SOKP 510 003

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ukončilo letošní část oprav Pražského okruhu v jeho nejstarším úseku Satalice – Běchovice, tedy na stavbě SOKP 510. Průjezd od Štěrboholské spojky směrem k hradecké dálnici D11 a boleslavské R10 a naopak by měl být tedy v zimě s menším zdržením.

Stavební práce budou opět obnoveny na jaře za vhodných klimatických podmínek, kdy dojde k rekonstrukci druhého směru a středových svodidel. Oprava bude kompletně hotova nejpozději v říjnu příštího roku. Po dokončení bude jízda na daném úseku SOKP bezpečnější, plynulejší a komfortnější. Dojde také ke snížení hlukové zátěže na okolí od silniční dopravy.

Letos od Černého Mostu k Běchovicím, od jara pak obráceně

opravy na SOKP 510 002Letošní část stavebních prací a oprav zahrnovala opravu stávajících vozovek obou jízdních pásů hlavní trasy R1 Pražského okruhu na úseku Silničního okruhu kolem Prahy (SOKP) 510 v rozsahu od km 58,720 (tj. od konce provedených úprav v rámci výstavby Vysočanské radiály) do km 62,490 (tj. za konec estakády přes Počernický rybník). Opravy v letošním roce probíhaly dle platného harmonogramu od začátku dubna do konce října. Celkem bylo proinvestováno zhruba 150 milionů bez DPH.

Na vozovku zamířil tichý asfalt

opravy na SOKP 510 004V rámci oprav vozovky se provádělo odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládka nových v celkové tloušťce 12 cm, přitom vrchní (obrusná) vrstva je v tloušťce 3 cm z asfaltové směsi se sníženou hlučností (tzv. tichý asfalt). Dále došlo k ozšíření vozovky směrem ke střednímu dělícímu pásu pro zachování dopravního režimu 2+2 ve všech fázích výstavby, bez kterého by se tato vytížená komunikace neobešla. Proběhla také obnova vodorovného a svislého dopravního značení a vyměnila či případně doplnila svodidla.

opravy na SOKP 510 005Mezi další důležité práce patřila i oprava odvodnění. Byla provedena potřebná údržba částí stávajících stok a přípojek, a to jejich vyvložkováním. Dále se upravily vpusti a poklopy šachet ve vozovkách.
Oprava a doplnění velkoplošného dopravního značení spočívala v instalaci nových portálů se spodním osvětlením a v odstranění stávajících portálů. Došlo též na výměnu velkoplošných dopravních značek.
Stranou nezůstaly ani mosty. Na nich byla provedena sanace a oprava říms, výměna vozovkových vrstev a v neposlední řadě i výměna a údržba dilatačních závěrů.

Co bude dál

Opravy budou v příštím roce zahájeny přípravnými pracemi, následovat bude odfrézování stávajících asfaltových vrstev a pokládka nových. Zhotovitelem stavby je Sdružení „R1 510 Satalice – Běchovice“, tvořené firmami: PORR a.s., STRABAG a. s., SAT s.r.o. Celkové konečné náklady této důležité akce by se měly vyšplhat až na zhruba 270 milionů korun bez DPH.

ŘSD zároveň řidiče upozorňuje na stále probíhající opravu na navazující Štěrboholské radiále, kterou prování Technická správa komunikací hlavního města Prahy (TSK). Aktuální informace k dopravě jsou vždy dostupné ZDE .

opravy na SOKP 510 007