Zeptali jsme se

Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod procházejí aktualizací

22. 5. 2015 vodoměr2 (1)

Velká část odběratelů vody dostává v posledních měsících dopis od Pražských vodovodů a kanalizací (PVK), ve kterém je žádána o součinnost při aktualizaci smluv. Protože řada lidí považuje dodávku vody i fungování kanalizace skoro za samozřejmost, jsou často překvapeni tím, co se po nich žádá.

Kromě výpisu z katastru nemovitostí (byť stačí jeho neověřená internetová forma) je ve formulářích i dost kolonek, které se týkají jak samotné nemovitosti, tak i způsobu odvádění odpadních vod, včetně těch srážkových. Na redakci se obrátila řada čtenářů s dotazy, jak mají při vyplňování formulářů postupovat a zda jsou změny smluv nutné. Zazněly i obavy, že jde o přípravu na další zdražování. Obrátili jsme se proto na mluvčího PVK Tomáše Mrázka, aby nám v krátkosti na několik hlavních okruhů dotazů čtenářů odpověděl.

Tomáš Mrázek

Tomáš Mrázek

Pravá Praha: V poslední době dostávají do schránek vlastníci nemovitostí dopisy, které se týkají aktualizace smluv o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Co se vlastně musí ve stávajících smlouvách aktualizovat?
Tomáš Mrázek:
Z důvodu novely zákona č. 274/ 2001 sb. jsou postupně obesíláni odběratelé k uzavření nové smlouvy.

Pravá Praha: Někteří naši čtenáři hlásí, že budou mít problémy s podepsáním plné moci od spoluvlastníků. Jak mají postupovat, když neseženou všechny podpisy?
Tomáš Mrázek: K uzavření smlouvy je potřeba plná moc za všechny spoluvlastníky, případně smlouvu všichni spoluvlastníci podepíší.
V případě, že je např. jeden ze spoluvlastníků v cizině, spoluvlastníci jsou mezi sebou v nějakém soudním sporu a podobné závažné důvody, je možné případně akceptovat písemné prohlášení spoluvlastníka, který smlouvu za ostatní uzavírá, proč plnou moc od daného spoluvlastníka nemůže obdržet. V takovém případě (že smlouva nebude tedy uzavřena se všemi spoluvlastníky) jsou za plnění smlouvy odpovědni pouze ti spoluvlastníci, kteří jsou účastníky smlouvy.
Další možností je doložit prohlášení spoluvlastníka (který nechce dát plnou moc), že nechce být účastníkem smlouvy.

voda odpadní děšťová okap 002Pravá Praha: Řada nových údajů v dotaznících se týká odvodu odpadních vod. V podstatě to vypadá, že PVK i zjišťuje, kolik vody se do kanalizace dostane z dešťových srážek. Nepřipravuje si PVK podklady pro zvýšení výpočtu „stočného“, tedy objemu odváděných odpadních vod?
Tomáš Mrázek: Množství odvádění srážkových vod do kanalizace PVK zjišťuje již od roku 2002, kdy vstoupil v platnost zákon o vodovodech a kanalizacích č.274/2001 Sb, protože na základě tohoto zákona určité množství srážkových vod zpoplatňujeme (§ 20, odst. 6 zákona).
Ještě bych chtěl připomenout, že kalkulace ceny vody, tedy vodného i stočného, se vždy provádí podle platných předpisů. Například cenu vody pro letošní rok, která je jednotná jak pro domácnosti, tak i ostatní odběratele, schválila Rada hl. m. Prahy v závěru prosince 2014 a podobně to pak bude i s cenou vody na rok 2016.

Kolik vlastně stojí voda?

Za tisíc litrů vody platí Pražané v tomto roce 77,65 korun, a to včetně patnáctiprocentní DPH. Ve srovnání s předchozím rokem cena narostla o 2,38 procenta. Za pitnou vodu platíme 44,71 Kč/m3 včetně DPH a za odvádění a čištění odpadní vody 32,94 Kč/m3  včetně DPH. „To znamená, že litr vody z kohoutku stojí pouze necelých 8 haléřů. Čtyřčlenná rodina v hlavním městě v průměru denně spotřebuje 440 litrů vody. Za toto množství zaplatí zhruba 34 korun, což je o necelou korunu více než loni. Voda z vodovodu patří stále k nejnižším položkám ve spotřebním koši Pražanů, připadá na ni pouze 1,2 procenta z výdajů domácností,“ doplnil již mimo rozhovor Mrázek s tím, že: „Navýšení ceny oproti loňsku odpovídá pouze inflačnímu nárůstu provozních nákladů a předpokládanému téměř dvouprocentnímu snížení spotřeby vody a cena vody v metropoli i nadále zůstává pod celorepublikovým průměrem.“

voda odpadní děšťová okap 003