Víte to?

Starou tramvajenku Opencard již nemusíte vracet

9. 11. 2016 Opencard 009

Málokdo o této povinnosti věděl, jiným dělala starost a drtivá většina cestujících ji považovala za zbytečnou byrokracii, která jen obtěžuje. Ano, řeč je povinnosti vrátit čipové karty Opencard na kontaktním místě, v případě uplynutí doby její platnosti nebo v případě nesouhlasu držitele se změnou podmínek nebo ceníku, vyplývá z odst. 4.2.7 Podmínek pro vydávání a využívání Opencard.

V souvislosti s postupným ukončováním podpory systému Opencard navrhl správce Lítačky – Operátor ICT, a.s. – Radě hl. m. Prahy zrušení povinnosti držitelů čipových karet Opencard k jejich vrácení vlastníkovi, tedy hlavnímu městu.

Pražští radní tento návrh v polovině října 2016 schválili a rozhodli, že držitelé čipových karet Opencard již „vracecí  povinnost“ nemají. Cílem tohoto rozhodnutí bylo snížení provozních i personálních nákladů pro zajištění vracení karet a jejich následné znehodnocení, a především zvýšení komfortu držitelů karet, kterým tak odpadne, sic pro většinu neznámá, ale přece jen povinnost.

V Obchodních podmínkách pro vydávání a využívání čipových karet Lítačka také není vrácení čipové karty vyžadováno. Operátor ICT věří, že tento krok ještě více zjednoduší proces výměny starých karet Opencard za nové karty Lítačka.