Zeptali jsme se

Štěrboholy by dokončení Pražského okruhu uvítaly

2. 10. 2015 DSC07771

Zprovoznění Tunelového komplexu Blanka ukázalo, že se Prahou dá jezdit poměrně rychle a bezpečně. Tedy především pokud jedete osobním vozem a míříte z či do lokalit, které Blanka a na ní již napojené úseky Městského okruhu obsluhují. Blanku a vlastně i celý „vnitřní“, tedy Městský okruh ale provázejí podobné problémy jako „vnější“, tedy dálniční Pražský okruh.

Společným jmenovatelem je zde totiž jejich nedokončení. Samotná Blanka a tedy u Městský okruh končí na jedné straně na ulici Nová Povlstavská u Pelc-Tyrolky trochu do ztracena a podobně pak i na Malovance, kde sice můžete pokračovat dále Strahovským tunelem, ale propojení od Městského okruhu směrem na Pražský okruh coby Břevnovská radiála stále chybí.

Síť hlavních komunikací v Praze.

Síť hlavních komunikací v Praze.

Podobně je na tom i Pražský okruh. Zatímco od Vltavy (a v podstatě od R4 (Strakonická), D5 (Plzeňská), R6 (Karlovarská) a R7 (na Slaný a Louny)) se pohodlně dostanete k dálnici D1 a zdejší velké mimoúrovňové křižovatce, tak za ní už na vás ve směru k dálnici D11 (Hradecká) a rychlostní komunikaci R10 (Mladoboleslavská) čeká jen pohled do polí. A vy musíte, pokud nechcete kličkovat po malých okreskách a vesničkami, absolvovat vyhlídkovou jízdu po D1 do Prahy okolo Průhonic a dále přes Chodov, abyste si pak prohlédli sídliště na Spořilově a mohli pokračovat často ucpanou Jižní spojkou přes Lanový most a dále Štěrboholskou spojkou a do míst u Běchovic, kde Pražský okruh opět pokračuje.
Neexistence jednoho segmentu Pražského okruhu tak komplikuje život nejen řidičům, ale i obyvatelům řady obcí a městeček Středočeského kraje a také mnoha městským částem Prahy.

SOKP 511

SOKP 511

Redakce Pravé Prahy proto ve spolupráci s dalším webovým portálem připravuje sérii rozhovorů se starosty pražských městských částí i obcí a měst Středočeského kraje, aby se mohli s našimi čtenáři podělit o postřehy, které pro ně znamená stále nedokončený jihovýchodní segment Pražského okruhu v úseku od Běchovic k dálnici D1 u Modletic – tedy stavby Silničního okruhu kolem Prahy č. 511 – ve zkratce pak stavba SOKP 511.
Věříme, že tyto rozhovory zaujmou i vás a položíte si otázku, proč všechno tak dlouho trvá a v lepším případě pak i, v rámci svých možností, „zatlačíte“ na své volené představitele na úrovni krajů i parlamentu, aby se problému věnovali více v rovině realizační než obecně deklarativní.

Starostům pokládáme obdobný soubor otázek, které jsou pak pro jednotlivé lokality mírně modifikovány, aby zahrnovaly i místní problematiku. Hlavním tématem ale vždy zůstává stavba SOKP 511, která má začínat u budoucí mimoúrovňové křižovatky (MUK) u Běchovic a vést až k dálnici D1, kde se pomocí již hotové MUK napojí na stávající „brněnskou“ dálnici a další část Pražského okruhu.

František Ševít

František Ševít

Jako první s námi hovořil starosta pražských Štěrbohol pan František Ševít (ODS). Katastr této městské části má rozlohu 297 hektarů a žije zde přes 2100 obyvatel. Štěrboholy prošly v posledních 15letech poměrně masivním rozvojem, když více než zdvojnásobily počet obyvatel. Starosta Ševít je štěrboholským rodákem a ve funkci prvního muže na radnici působí již ve třetím volebním období, což o lecčems vypovídá. No, a nyní už k otázkám a odpovědím.

Kutnohorská do Prahy u křižovatky s Ústřední.

Kutnohorská do Prahy u křižovatky s Ústřední.

Pravá Praha: Štěrboholy nejsou sice přímo na území, kudy má vést chybějící trasa Pražského okruhu, konkrétně stavba SOKP 511 Běchovice – dálnice D1. Přesto má urychlené dokončení této stavby a její současná neexistence velký vliv na místní život. Čím by vám zprovoznění celého jihovýchodního segmentu Pražského okruhu pomohlo?
František Ševít:
Největší úlevou pro dopravu ve Štěrboholech, je převedení tranzitu, především nákladní dopravy z Mladoboleslavké R10 a Hradecké dálnice D11. A tím snížit zatížení Jižní – Štěrboholské spojky a přesměrovat dopravu na nový obchvat 511. V současné době tato doprava blokuje nájezdy na křížení ulic Jižní spojka a Průmyslová, kde dochází k zablokování dopravy kolikrát v délce, až na sjezd u Běchovic. Tím se doprava přesouvá do ulice Českobrodské a následně do Ústřední, která je páteřní komunikací procházející středem Štěrbohol.

Kutnohorská od Prahy od křižovatky s Ústřední.

Kutnohorská od Prahy od křižovatky s Ústřední.

Pravá Praha: Kutnohorská, která je pověstná kolonami a zácpami, „líže“ katastr Štěrbohol jen okrajově, přesto má na problémy se zdejší dopravou velký vliv. O co vlastně jde?
František Ševít:
Kutnohorská je páteřní komunikace směrem do „Prahy“ na kterou se napojuje naše komunikace Ústřední. Kutnohorská svádí dopravu z celého jihovýchodu Prahy a Říčanska. Ve spojení s mou předchozí odpovědí si lze představit, co se zde na třech světelných křižovatkách, každé dopoledne děje. K tomuto stavu zajisté ani dopravně nepřispívají velká nákupní centra v jejich sousedství.

Pravá Praha: Máte představu o tom, kolik vám vlastně projíždí denně Ústřední ulicí automobilů a o kolik by se to mohlo snížit?
František Ševít:
Poslední informace z databáze TSK máme z roku 2010. Křižovatka Černokostelecká – Ústřední 15 tisíc jedním směrem a 13 tisíc druhým. K tomu si připočtěte zhruba 9 tisíc aut ve směru od Dubče. Samozřejmě čísla z poslední doby budou daleko vyšší. Dopravní specialisté tvrdí, že obchvatem 511 by mělo dojít ke snížení dopravy v naší oblasti o 20-30%, ale to jsou skutečně jen odhady.

Štěrboholská spojka

Štěrboholská spojka

Pravá Praha: Realizace a dokončení SOKP 511 souvisí i s přeložkou silnice I/12, tedy pokračováním Štěrboholské radiály za Prahu k Úvalům. Jak se díváte na tuto další důležitou dopravní stavbu?
František Ševít:
Tato stavba především uleví dnes přetížené dopravě v oblasti Běchovic a Újezdu nad Lesy a má svoje opodstatnění. Dle mého názoru by měla být realizována ve stejném termínu jako SOKP 511.

Pravá Praha: Samotná otázka dokončení Pražského okruhu v jeho jihovýchodním segmentu je do značné míry i politikum. Cítíte na úrovni Prahy a ministerstev podporu?
František Ševít:
Bez komentáře…

Pravá Praha: Problémy s chybějícím okruhem jsou podobné i pro některé další obce Středočeského kraje či městské části Prahy. Pomáháte si nějak při jejich řešení?
František Ševít:
V letošním roce byla založena platforma dotčených městských částí Prahy a přilehlých měst a obcí Středočeského kraje, která se snaží o stavu diskutovat a spolupracovat.

Štěrboholská spojka - pohled směrem k Běchovicím.

Štěrboholská spojka – pohled směrem k Běchovicím.

Pravá Praha: Proti dokončení další části Pražského okruhu a především proti stavbě SOKP 511 brojí především některá občanská sdružení a také řada jednotlivců. Co byste vzkázal jim?
František Ševít:
Jen poukáži na fakt výstavby Jižní spojky. Myslíte, že se v minulosti někdo ptal na názor občanů ve Štěrboholech, když nám jí stavěli za domy? Na jednu stranu se občanským sdružením nedivím, sám z vlastní zkušenosti vím, co je to hluk z Jižní spojky. Obtěžuje především v nočních hodinách. Snažíme se také hledat řešení ve výstavbě či rekonstrukci protihlukových stěn či zemních valů ke snížení této zátěže. Pokud je mi známo, tak projekt stavby SOKP 511 už byl několikrát dle připomínek těchto sdružení překreslen, zahlouben a upraven, a to i dle nařízení soudu a MMR. Tudíž už v současné době nechápu, jeho možnou budoucí blokaci. Ulehčí se nám všem!

A co vy, milí čtenáři,
jak se díváte na problémy s dopravou,
které přináší nedokončený Pražský okruh?

Napište nám!

Zemní val odděluje Štěrboholy od spojky jen z části.

Zemní val odděluje Štěrboholy od spojky jen z části.