Víte to?

Strahovský tunel má problém s vodou i za sucha, bourají zde pak častěji motorkáři

22. 7. 2016 Strahovský tunel 002

V poslední době došlo ve Strahovském tunelu k vyššímu počtu nehod řidičů motocyklů. Magistrát proto upozorňuje zejména řidiče jednostopých vozidel, ale i ostatní účastníky silničního provozu, že vzhledem k vytékání vody z podélné dilatační spáry v podloží pod vozovkou i v době suchého počasí je nutno dbát zvýšené pozornosti při průjezdu tunelem z Prahy 6 na Prahu 5.

Strahovský tunel se na rozdíl od komplexu Blanky nemůže chlubit příjemným osvětlením a tak je potřeba dopředu počítat s tím, že můžete najednou zjistit, že jedete tekoucí vodou. Při jízdě z kopce je často potřeba brzdit i jinak než motorem, a to již může být na mokrém problém.

Magistrát proto zvláště upozorňuje na dodržování § 4, písmeno a) zákona o silničním provozu, který každému účastníku provozu ukládá chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní, aby nepoškozoval životní prostředí ani neohrožoval život zvířat, své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a dopravně technickému stavu pozemní komunikace, povětrnostním podmínkám, situaci v provozu na pozemních komunikacích, svým schopnostem a svému zdravotnímu stavu.

Zdroj: MHMP