Aktuálně

Strážníci městské policie začali pokutovat neukázněné jezdce na vozítcích segway

13. 3. 2016 segway 102

Začátkem března 2016 vešla v platnost novela zákona o silničním provozu, která kromě definice osobních přepravníků a určení pravidel jejich pohybu nyní nově umožňuje obcím regulovat pohyb vozítek segway na svém území.

Příprava regulace formou nařízení hlavního města Prahy schvalovaného radou již probíhá, ale městská policie díky novele koná již nyní a začala vůči neukázněným jezdcům na „osobních přepravnících“ uplatňovat zákon.

Počínaje pátkem 4. března 2016 začala městská policie v ulicích hlavního města pokutovat jezdce na segwayích, kteří porušují pravidla schválená v novele zákona a dopouštějí se tudíž přestupku. Kontroly v ulicích mají první výsledky, a jak se zdá, také pozitivní vliv na pohyb segwayů v centru města.

Během uplynulého víkendu tak bylo pokutováno 13 skupin, které se na segwayích pohybovaly rychleji, než umožňuje zákon, tedy rychlostí vyšší než je rychlost chůze nebo se pohybovaly na chodníku vedle sebe. Městská policie bude v započatých akcích pokračovat a kontroly bude provádět i nadále.„Jsem přesvědčen, že možnost postihu neukázněných a nebezpečných uživatelů vozítek segway ze strany městské policie může výrazně zlepšit situaci a řešit daný problém dříve než bude nařízení Rady hlavního města Prahy schváleno,“ říká místostarosty Prahy 1 pro dopravu Richard Bureš.

DSC02193