Aktuálně

Také v březnu proběhne pravidelná zkouška sirén

6. 3. 2018 siréna direct úmč p1

Ve středu 7. března 2018 proběhne na celém území České republiky pravidelná zkouška provozuschopnosti jednotného systému varování a vyrozumění. V praxi to znamená, že se ve 12:00 hodin se rozezní sirény, které budou vysílat zkušební nepřerušovaný tón po dobu přibližně 2 minut.

Na území Hlavního města Prahy budou těsně před polednem (zhruba dvě minuty) na zkoušku lidé upozorněni prostřednictvím elektronických „mluvících“ sirén. Informace zazní v českém a anglickém jazyce. Pokud budete mít pocit, že ničemu nerozumíte, text přinášíme níže.

Ověřování provozuschopnosti jednotného systému varování se na základě vyhlášky Ministerstva vnitra ČR opakuje každou první středu v měsíci, a to od října roku 2002. Zkouška systému v Hl. m. Praze je aktivována z Operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy.

sirény 001

Ukázka staršího typu elektrické sirény.

Před vlastní zkouškou bude v 11:58 hodin z  Operačního střediska krizového štábu hl. m. Prahy odeslána informace o chystané zkoušce cestou elektronických sirén autonomního systému varování a informování Hl. m. Prahy v následujícím znění (v českém a anglickém jazyce):

„Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Za několik minut proběhne zkouška sirén. Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén.“
„Test of sirens, test of sirens, test of sirens. Test of sirens will continue within several minutes. Test of sirens, test of sirens, test of sirens.“

Kolik sirén je v metropoli?

Na území Prahy je varovný signál šířen prostřednictvím 420 sirén. Z toho je 200 elektrických sirén celoplošného systému varování v majetku státu, které jsou schopné generovat pouze akustické signály (rotační systém). Autonomní systém varování a informování Hl. m. Prahy disponuje dalšími 220 elektronickými sirénami, které jsou majetkem města a umožňují poskytnout i hlasovou informaci o povaze a druhu hrozícího nebezpečí a způsobu ochrany před takovým nebezpečím.

Elektronická siréna.

Elektronická siréna.

Jaké signály můžete slyšet

V současné době se používají jen tři druhy signálů. Je to zkouška sirén, pieta a všeobecná výstraha. Teprve ten poslední je opravdu důležitý a varuje před nebezpečím.

Zkouška sirén – Signál trvá 140 vteřin a tón je nekolísavý. Těsně před ní i po ní dojde k oznámení (viz výše).

Pieta – Signál trvá 140 vteřin a obdobně jako u zkoušky je tón nekolísavý. Samotný signál nedoplňuje žádné slovní upozornění. V poslední době ho mohli Pražané slyšet dvakrát.

Všeobecná výstraha – Signál trvá 140 vteřin a jeho tón je kolísavý. Signál může oznamovat záplavy, povodně, chemickou havárii, radiační havárii a další typy mimořádných událostí. Naposledy plošně zněl v metropoli v roce 2002 při povodních v roce 2002. Pokud tedy uslyšíte kolísavý tón, vezměte nohy na ramena a mazejte do úkrytu, nejlépe v nějaké budově. Preferována jsou vyšší patra. Zde by měla být zavřena okna a lidé by měli sledovat zpravodajství v TV, rádiu či na internetu.

A pokud si chcete udělat představu, jak vlastně to houkání nad Prahou vypadá, tak vám zde nabízíme několik videí na ukázku.

Staroměstské náměstí – 2. prosince 2015
(Vyhlídková lávka Vánočních trhů)

Od Pražského hradu – 1. 8. 2015
(Starbucks Prague Castle v ulici Ke Hradu – Malá Strana)

Na Karlově mostě – 1. 7. 2015
(nad Vltavou, zhruba uprostřed mostu)

Ze střechy radnice Prahy 1 – 5. 11. 2014
(Vodičkova ulice 18 – Nové Město)

Z balkonu radnice Prahy 1 – 1. 10. 2014
(Vodičkova ulice 18 – Nové Město)

Na Václavském náměstí – 6. 8. 2014
(Václavské náměstí 27 – Nové Město)

U rozestavěného Quadria – 2. 7. 2014
(Spálená ulice 22 – Nové Město)

Pod Orlojem – 7. 2. 2018
(Staroměstské náměstí – Staré Město)