Víte to?

V pražských Ďáblicích byl otevřen Les vzpomínek

3. 6. 2015 web hřbitov les  043

V úterý 2. června 2015 byl v pražských Ďáblicích otevřen první český přírodní hřbitov. Unikátní projekt nazvaný Les vzpomínek realizovala ve spolupráci s neziskovou organizací Ke kořenům příspěvková organizace Správa pražských hřbitovů. V pražských Ďáblicích mohou tedy nyní zájemci ukládat popel zemřelých ke kořenům památečních stromů.

Slavnostní otevření Lesa vzpomínek proběhlo za účasti radní hlavního města Prahy Ireny Ropkové (ČSSD) a ředitele Správy pražských hřbitovů Martina Červeného. Oba společně zalili u vstupu do lesa zasazené stromy, které tvoří symbolickou bránu do tohoto unikátního pietního místa, jež se nachází v areálu ďáblického hřbitova.

web hřbitov les ropkova 019

Radní hlavního města Prahy Irena Ropková (ČSSD)

Celý projekt nabízí alternativní přístup k pohřbívání v době, kdy celá řada lidí považuje běžné obřady v krematoriích za neosobní a chladné. Les o velikosti dvou hektarů nabídne pozůstalým možnost výběru konkrétního stromu, k jehož kořenům bude možné uložit popel zemřelých. Samotný pohřeb proběhne buď vložením ostatků v biologicky rozložitelných urnách, nebo vsypem popela do předem připravené jamky. Funkci náhrobků budou přitom mít dřevěné tabulky umístěné na kmenech stromů.

Jakožto pražská radní, do jejíž gesce spadá pohřebnictví, plně podporuji nové a svěží trendy v této důležité oblasti. Jsem ráda, že můj přístup plně sdílí i Správa pražských hřbitovů a její současné vedení,“ komentovala slavnostní akt radní Ropková.
V úzké spolupráci s příspěvkovou organizací hodlá pokračovat. „V nadcházející době plánujeme celou řadu zajímavých projektů, které mají za cíl pozvednout úroveň pohřebnictví v hlavním městě. S tímto cílem ostatně vstoupím v horizontu několika týdnů do jednání o městském rozpočtu na příští rok. Jsem si vědoma skutečnosti, že bez investic a dostatku provozních prostředků není možné posunout celou tuto oblast dále,“ dodává radní.

web hřbitov les  004 web hřbitov les, zakladatelky  035