Touláme se

V Senátu na vás čeká výstava Tři životy Jana Husa

1. 7. 2015 mistr Jan Hus Staromák 004

Vernisáží na pozvánky startuje dnes v Senátu výstava s poněkud delším názvem Tři životy Jana Husa: učenec a reformátor, kacíř a světec, národní hrdina. Horní parlamentní komora si tak připomíná 600. výročí upálení mistra Jana Husa. Samotná výstava pak potrvá až do 18. října 2015.

Unikátní výstavu, která se koná pod záštitou předsedy Senátu Milana Štěcha a předsedy Akademie věd Jiřího Drahoše, připravila Kancelář Senátu ve spolupráci s odborníky z Historického ústavu AV ČR. Výstava v Mytologické chodbě Valdštejnského paláce je veřejnosti přístupná vždy o víkendech a státních svátcích od 10:00 hod. do 18:00 hod., v říjnu do 17:00 hod. Vstup volný.

 

fpylyyafcceawvjkandmtajwtrpqhhtjsenát cedule 001Expozice provede návštěvníky známými i méně známými stránkami života tohoto kazatele, učitele a reformátora. Příchozí budou mít možnost prohlédnout si například jedno z nejstarších Husových zobrazení, a to iluminaci v Kronice kostnického koncilu Ulricha Richentala z 15. století, a díky dalšímu bohatému obrazovému materiálu se seznámit s tím, jak se vyvíjelo napříč staletími mistrovo vyobrazení.

Exponáty budou také přibližovat život i učení Husovo. Půjde například o ukázku zápisu do knihy artistické fakulty, kde byl Hus děkanem a sám do knihy zapisoval. Další z panelů výstavy pak zmapuje například mistrovu cestu do Kostnice.