Víte to?

V úterý bude několik ulic v Libni bez vody

1. 6. 2015 voda 23

V rámci plánovaných výluk v dodávce pitné vody oznamují Pražské vodovody a kanalizace (PVK), že  v úterý 2. června 2015 bude omezena dodávka vody v několika ulicích v Libni v době od 8 do 17 hodin. Náhradní zásobování bude zajištěno na základě požadavků odběratelů a dle dopravních a technických možností přistavením cisterny s pitnou vodou. Podrobné informace nepřetržitě podává zákaznická linka PVK na tel: 840 111 112.

Výluka vody se bude týkat odběrných míst v ulicích č.p./č.o.: Drahobejlova 1072/10, 2433/12, 2391/13, 1058/17, 953/19, 964/21, 548/25,1164/26, 1019/27, 1500/29; Kurta Konráda 2445/7, 547/12, 546/14, 963/15, 567/16, 962/17, 568/18, 2174/19, 507/20, 354/22, 342/24; Lihovarská 1093/10; z důvodu provádění plánovaných oprav, udržovacích a revizních prací.

Nejrychlejší cestou, jak získat informace o plánovaných výlukách, je služba SMS-INFO. Klienti budou zdarma dostávat aktuální informace z jimi zvolené lokality. Zákazníci si službu mohou objednat přes webové stránky pvk.cz, zákaznickou linku 840 111 112 či v Zákaznickém centru PVK – Dykova 3, Praha 10.

Jaké informace služba SMS-INFO nabízí:
• významné plánované odstávky vody
• velké havárie vodovodního a kanalizačního potrubí ve Vašem okolí, které by Vás mohly na delší dobu omezit v odběru pitné vody nebo v odkanalizování
• výjimečné provozní události s možným dopadem na zdraví a bezpečnost obyvatel (povodně, intoxikace pitné vody ve veřejném vodovodu apod.)
• aktuální ceny vodného a stočného, provozní dobu zákaznických center a Call center, změny adres nebo telefonních čísel