Víte to?

Vodovodní řad v Dejvicích prochází rozsáhlou rekonstrukcí

13. 5. 2016 voda vodovod pitná kohoutek 003

Během zimního období Pražská vodohospodářská společnost zahájila kompletní rekonstrukci vodovodního řadu v Praze 6 – Dejvicích. Zprovoznění vodovodu se předpokládá v dubnu 2017. Po celou dobu rekonstrukce jsou na místě zajištěny dodávky pitné vody z náhradního zdroje.

Souběžně od letošního července začne oprava kanalizace v ulicích Střešovická a U Laboratoře, jejíž poškození loni způsobilo kontaminaci pitné vody. Obě rekonstrukce v součtu přijdou na cca 111 milionů Kč (85 mil. vodovod, 26 mil. kanalizace). Investorem akcí je Pražská vodohospodářská společnost, a.s. (PVS), 100% vlastněná hl. m. Prahou.

Jana Plamínková

Jana Plamínková

„Za město se snažíme nejen budovat nové kanalizační a vodovodní řady tam, kde doposud chybí, ale i průběžně opravovat úseky, kde dochází k haváriím. Nechtěla bych, aby občané metropole mohli být ještě někdy vystaveni nebezpečí, jakým byla loňská událost v Dejvicích,“ uvedla pražská radní pro životní prostředí Jana Plamínková.

V květnu loňského roku z poškozené kanalizace v pražských Dejvicích prosákla splašková voda do prasklé trubky vodovodního řadu. Tisíce obyvatel čtvrti měly akutní střevní potíže a byly na několik dní odkázány na pitnou vodu pouze z cisteren. Havárii způsobilo chybné uložení vodovodního řadu pod kanalizaci, k čemuž došlo v roce 1960. Proto mělo tolik lidí při loňské havárii střevní potíže. Toto nestandardní křížení vody a kanalizace (nezanesené v žádné pražské dokumentaci) vyřeší PVS použitím nejmodernějších bezpečných technologií.

havárie výkoop Dejvice nákaza vodaBěhem rekonstrukce budou použity dvě technologie výstavby řadů. Část trasy bude obnovena klasickou technologií – výkopem a výměnou trubek z tvárné litiny s těžkou protikorozní ochranou v délce 716 m. Na zbývající část trasy 447 m bude použita moderní bezvýkopová technologie – stávající zachovalé trubky budou vyčištěny a odborně vyplněny polyethylenovým „rukávem“, který stoprocentně utěsní původní řad.
„Rekonstrukce zasáhne z hlediska dopravy několik ulic. Ty nejfrekventovanější – Pevnostní a Gymnazijní – přijdou na řadu během menšího dopravního provozu o prázdninách,“ řekl předseda představenstva PVS Petr Žejdlík.

cisterna voda pitná auto 002Z celkové částky 111 mil., které PVS do odstraňování následků havárie investuje, připadne 26 mil. na rekonstrukci kanalizace, z níž splašková voda původně unikla. Opravy v ulicích Střešovická a U Laboratoře zahájí PVS letos v červenci. Celkově se rekonstrukce dotkne 32 tisíc obyvatel Dejvic zásobovaných vodou a zahrnuje 8 % z celkových nákladů na obnovu vodovodů a kanalizací pro letošní rok v Praze.

Kromě rekonstrukcí se v Praze intenzivně pracuje i na dalších opatřeních, která mají v budoucnu zabránit možnému opakování problémů, jež se vyskytly v Dejvicích.
„Po dejvické havárii jsme zahájili jako první v České republice testování nových metod mikrobiologických analýz pitné vody v provozních podmínkách. Díky těmto metodám založených na analýze enzymatické aktivity patogenních bakterií se zásadně zkrátil čas potřebný pro zjištění mikrobiologického znečištění pitné vody,“ vysvětlil generální ředitel Pražských vodovodů a kanalizací, a.s., (PVK) Petr Mrkos.