Víte to?

Vozítka segway dostanou v centru stopku, o rozsahu se bude jednat

14. 5. 2016 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Návrh nařízení, kterým bude zakázán provoz tzv. vozidel segway na vymezeném území Prahy, připravuje pro jednání Rady hlavního města Prahy náměstek pražské primátorky a radní pro dopravu Petr Dolínek. Při troše dobré vůle by se zákaz mohl dotknout i této turistické sezóny.

Praha se rozhodla využít změny zákona o provozu na pozemních komunikacích, který zavádí definici osobního přepravníku (segway), pravidla jeho pohybu a především pak možnost obce nařízením vymezit na svém území místa, kde je provozování osobního přepravníku zakázáno.

DSC03601„Návrh nařízení jsem připravil ve spolupráci s kolegy z Prahy 1, místostarosty Danielem Hodkem a Richardem Burešem, protože právě centra se problém segwayů dotýká logicky nejvíce. V tuto chvíli obsahuje návrh několik variant, na jakém území by byl zákaz uplatněn. Pokud materiál projde Radou, zahájíme vnitřní i vnější připomínkové řízení, jehož výsledkem bude konečná varianta,“ uvedl Dolínek.

Praha chce ve vymezeném území zakázat provozování osobního přepravníku na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro chodce a cyklisty, na odděleném pruhu pro chodce na stezce pro chodce a cyklisty a na pěších a obytných zónách.

Jednou z variant je zakázat provoz segwayů na území Pražské památkové rezervace a přilehlém území ohraničeném východní frontou domů Legerovy ulice po křižovatku s ulicí Rumunskou, dále jižní frontou domů Rumunské ulice, náměstím Míru, severozápadní frontou domů Anglické ulice po křižovatku s ulicí Legerovou, a dále východní frontou domů Legerovy ulice.

segway 005 (1)V dalších variantách by zákaz mohl platit například území vymezeném sdruženou zónou zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 3,5 tuny a zákazu vjezdu autobusů, tedy území MČ Praha 1 a části území MČ Praha 2 mezi ulicemi Vodičkova – Lazarská – Myslíkova – Masarykovo nábř. – Resslova – a Karlovým náměstím nebo na území vymezeném zónou zákazu vjezdu nákladních automobilů nad 6 tun celkové hmotnosti, tedy širším území Pražské památkové rezervace na území Městských částí Prahy 1 a 2 a části území Městských částí Prahy 4 a 5. Existuje i varianta, podle níž by byl vytvořen speciální seznam ulic a lokalit, kde by byl provoz zakázán.

„Považuji za velmi dobrou zprávu pro Pražany, že již skutečně v dohledné době skončí nájezdy segwayů na centrum města. Celý proces nebyl vůbec jednoduchý, byl podmíněn změnou zákona a dohodou mezi ministerstvy, magistrátem a městskými částmi, ale nyní už jsme skutečně ve finále,“ uvedl zástupce starosty Prahy 1 Daniel Hodek, který je zároveň radním hlavního města Prahy pro sociální oblast.

Zdroj: MHMP

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA