Aktuálně

Začínají další opravy na Jižní spojce

22. 3. 2016 Jižní spojka na úrovní odbočky na Krč 003

Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) zahájí 23. března večer od 20:00 hod. opravu části vozovky v pravém jízdním pruhu Jižní spojky ve směru od ulice 5. května k Barrandovskému mostu. Z důvodu této opravy zde bude uzavřen sjezd ve směru do Michle a na Krč.

Jedná se o druhou etapu rekonstrukce o délce 445m a šířce 4m. Oprava potrvá do 31. března 2016. Oprava bude provedena v úseku křížení Jižní spojky a Vídeňské ulice. Bude provedeno frézování povrchu a následná obnova krytu vozovky. Doprava bude vedena jen ve dvou jízdních pruzích.
V místech potřeby budou lokálně provedeny sanace podkladních vrstev. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení. Investorem oprav je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost Porr. a.s.

Jižní spojka na úrovní odbočky na Krč 001Vedení objízdných tras sjezdu na ulici Vídeňská / Michelská:
– ve směru Jesenice, Michle a Krč po komunikacích Jižní spojka, V podzámčí, Vídeňská
– ve směru Barrandov po komunikacích Vídeňská, Zálesí, Štúrova, Pod Višňovkou, Jižní spojka.

Další akcí je oprava odvodňovacího systému na mostech přes ul. Vídeňskou (Michelskou) a přes železniční trať. Tyto práce budou probíhat od 1. dubna do 30. července 2016. Provoz bude veden dvěma jízdními pruhy v obou směrech. Samotné sjezdy ve směru na Krč a do Michle nebudou omezeny. Investorem opravy mostu je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost JHP, s r.o.