Aktuálně

Žižkovská věž zažila po patnácti letech cvičení jednotek integrovaného záchranného systému

4. 10. 2016 dsc07430

V pondělí 3. října 2016 dopoledne proběhlo na Praze 3 bedlivě sledované cvičení složek integrovaného záchranného systému (IZS) s názvem Požár v Žižkovské věži. Cvičení bylo koncipováno jako požární. Jeho hlavním cílem bylo prověření součinnosti složek IZS a spolupráce s těmi, kdo v objektu pracují.

Po ohlášení na linku 150 místní požární hlídky zahájily řízenou evakuaci všech, kteří se zde v danou chvíli nacházeli. Návštěvníky představovalo na dvě stovky figurantů, vesměs žáků škol. Role návštěvníků se zhostili i novináři, kteří na cvičení dorazili. První hasičská jednotka dorazila na místo během 8 minut po ohlášení. Zasahovali hasiči z centrály, Holešovic, Strašnic a Krče.

dsc07316Lokalizovali simulovaný požár a vše měli pod kontrolou v 9:31 hodin. Asistence při řízené evakuaci návštěvníků nebyla potřeba, evakuace 203 lidí byla ukončena během necelých dvaceti minut. Při dalších záchranných pracích si hasiči prověřili komunikaci s ostatními složkami IZS. Cvičení se zúčastnilo na 60 hasičů, z toho 47 zasahujících, 16 policistů včetně vrtulníku s termovizní, Zdravotnická záchranná služba s vozem Atego, inspektorem provozu a managementem a 4 strážníci Městské policie.

„Bez pomoci kolegů z IZS by se nám pracovalo mnohem hůře, bez nich bychom to možná ani nedali. Zajišťují nám bezpečný prostor v okolí zásahu (policie a strážníci), máme je za zády, kdybychom je my nebo zachraňované osoby potřebovali (zdravotnická záchranná služba),“ řekl ředitel pražských hasičů Roman Hlinovský.

dsc07345 dsc07368Celý průběh cvičení prokázal, že společnost České Radiokomunikace, nájemci Žižkovské věže a  jednotlivé složky integrovaného záchranného systému jsou dobře připraveny zvládat mimořádné situace tohoto typu. „Jsme rádi, že jsme společně zvládli taktické cvičení a dokázali, že jsme připraveni v nečekaných situacích obstát,“ řekl technický ředitel ČRa Pavel Kos.

„Do 1 měsíce bude provedeno podrobné vyhodnocení cvičení a v případě nutnosti budou navržena opatření, vyplývající ze závěrečné zprávy. První hodnocení po skončení cvičení bylo s ohledem na dříve uvedené kladné,“ uvedla tisková mluvčí HZS hl. m. Prahy Pavlína Adamcová.

dsc07407 dsc07410Zásahu byl přítomen i pražský radní pro bezpečnost a prevenci kriminality Libor Hadrava, který uvedl: „V rámci cvičení došlo na simulaci požáru kuchyňky ve třetí kabině, která se nachází ve výšce 105 metrů. Vzhledem ke konstrukci vysílače je zásah tohoto typu velmi obtížný, dvojnásob pak, pokud si navíc žádá evakuaci zaměstnanců a návštěvníků. I když se při něm nejvíce zapotí pražští hasiči, je velmi důležitá souhra všech dalších složek. A to nejenom zdravotnické záchranné služby a policie, ale také zaměstnanců Českých radiokomunikací i nájemců věže.“
„Zástupci médií si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jak se při takto simulovaném požáru cítí evakuovaná osoba. Málokdo si totiž uvědomuje, jak vysoce profesionálně si záchranáři musí počínat. Při ohroženích požárem totiž dochází k největším ztrátám ještě mimo samotné ohnisko, a to v důsledku udušení zplodinami z kouře. O záchraně lidských životů rozhoduje primárně rychlost a dokonalá organizace,“
doplnil k důsledně koncipovanému cvičení radní Hadrava.

dsc07376 dsc07384 dsc07394 dsc07397 dsc07402 dsc07423 dsc07427