Aktuálně

Českobrodská u Jahodnice projde kompletní výměnou vozovky

9. 3. 2017 kopie z Českobrodská u Laktosu 2

Část Českobrodské ulice projde rekonstrukcí. Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) ji zahájí v sobotu 11. března 2017. Postižený bude úsek od Broumarské ulice až k zastávce autobusu Lomnická, tedy od Laktosu, okolo Domanského až k Albertu u podjezdu železniční trati. Půjde o souvislou údržbu vozovky. Rekonstrukce bude ukončena do 28. dubna 2017.

Rekonstrukce, dlouhá zhruba 1,1 km v šíři komunikace, zahrnuje kompletní odfrézování vozovky (12 cm) a následnou výměnou živičného povrchu. V plánu je ošetření trhlin a propadů v konstrukci vozovky. Dále dojde k rektifikaci nebo výměně uličních vpustí a ostatních povrchových znaků inženýrských sítí. Bude obnoveno vodorovné dopravní značení. V rámci souvislé údržby proběhne také oprava zastávek autobusu, které budou předlážděny, případně bude provedena sanace jejich podloží. Dopravním omezením je částečná uzavírka celé délky opravované komunikace.

Českobrodská u Laktosu 1Úplné uzavření je pak rozděleno do etap:
0. etapa – 11. 3. – 12. 3. – úplná uzavírka Coca-Cola – Lomnická
1. etapa – 13. 3. – 26. 3. – úplná uzavírka Domanský – Lomnická
2a. etapa – 27. 3. – 7. 4. – úplná uzavírka Domanský – Coca-Cola
2. etapa – 8. 4. – 9. 4. – úplná uzavírka Coca-Cola – Lomnická
3. etapa – 10. 4. – 23. 4. – úplná uzavírka Broumarská – Coca-Cola

Zdroj: TSK