Touláme se

Husovské slavnosti 2015 ovládnou v centru druhou část prodlouženého víkendu

30. 6. 2015 mistr Jan Hus Staromák 002

V červenci 2015 uplyne 600 let od mučednické smrti mistra Jana Husa, který zosobňuje v českých dějinách zejména boj za pravdu a morální věrohodnost. Připomínkou reformních myšlenek a životního zápasu tohoto výjimečného člověka bude duchovně – kulturní projekt Husovské slavnosti 2015. Festival proběhne v neděli 5. a v pondělí 6. července 2015 v centru Prahy a je určen pro širokou veřejnost, a to i pro anglicky a německy mluvící účastníky.

hs logo 2015Husovské slavnosti 2015 nabídnou pestrou škálu duchovních a kulturních akcí od bohoslužeb přes koncerty, divadelní vystoupení až po přednášky a diskuze. Hlavní pódium bude umístěno v sousedství pomníku Mistra Jana Husa na Staroměstském náměstí. Na Ovocném trhu bude možné zažít atmosféru středověkého tržiště včetně aktivit pro děti. V okolních kostelích proběhne poutnický program a další literární, hudební a interaktivní programy.

Husovské slavnosti 2015 jsou vyvrcholením Roku Mistra Jana Husa, projektu, na kterém spolupracují Českobratrská církev evangelická a Církev československá husitská na základě uzavřené dohody v r. 2013. Rok Mistra Jana Husa byl zahájen 7. prosince 2014 v kostele u Martina ve zdi za účasti představitelů obou církví a hostů z řad veřejnosti.

Podrobný program – brožura

Program kompletní – 1 list

mistr Jan Hus Staromák 010