Víte to?

Jaké krátkodobé výluky v provozu tramvají nás čekají v květnu 2016

29. 4. 2016 TT rekonstrukce havlíčkova 106

Ani pátý letošní měsíc se metropole neobejde bez krátkodobých výluk v provozu tramvají. Jejich počet ale bude relativně malý. Ty opravdu neodkladné jsou pak situovány především do víkendových dnů či období večerního či nočního provozu, takže vám maximálně drobně zkomplikují víkendové výlety nebo večerní návraty z kulturních a podobných akcí.

„Krátkodobých výluk se koná ročně více než sto. Většinou se jedná o krátkodobou údržbu tratí, která je v režimu provozu tramvají v Praze – 24 hodin denně 7 dní v týdnu – nezbytná. Menší množství krátkodobých výluk je organizováno také pro tzv. cizí investory nebo pro sportovní a společenské akce. Náklady údržby tratí jsou různé a nejvíce je ovlivňuje cena materiálu,“ říká mluvčí DPP Aneta Řehková.

Na co si tedy dávejte v květnu pozor:

Kubánské náměstí – Průběžná (51, 55, 57, 59, X59) dne 3.5.2016 od 0:30 do 2:30 hod.

51: změna trasy (prodloužení): DIVOKÁ ŠÁRKA – … – Na Hroudě – Nádraží Strašnice – Radošovická – Dubečská (×) – Na Padesátém – Zahradní Město – Sídliště Zahradní Město – Obchodní centrum Hostivař – Na Groši – Hostivařská – NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
55:
linka je rozdělena na dvě samostatné větve: linka 55: VOZOVNA KOBYLISY – … – Slavia – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ ;linka 55/57: ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP – … – Strašnická – NA HROUDĚ – (dále jako linka 57) – Nádraží Strašnice – … – NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
57:
linka je rozdělena na dvě samostatné větve: linka 57: BÍLÁ HORA – … – Slavia – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ ; linka 57/55: NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ – … – Nádraží Strašnice – NA HROUDĚ – (dále jako linka 55) – Strašnická – … – ÚSTŘEDNÍ DÍLNY DP
59:
změna trasy (zkrácení): SÍDLIŠTĚ ŘEPY – … – Slavia – KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
X59:
náhradní autobusová linka v trase: KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – Průběžná – Na Hroudě – NÁDRAŽÍ STRAŠNICE – RADOŠOVICKÁ (Z)

Hradčanská – Strossmayerovo náměstí (1, 8, 12, 25, 26, X26) dne 14.5.2016 od 8:00 do 14:00 hod.

1: změna trasy (odklon): SÍDLIŠTĚ PETŘINY – … – Hradčanská – Chotkovy sady – Malostranská (na nábřeží E. Beneše) – Čechův most – Nábřeží Kapitána Jaroše (Z) – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – … – SPOJOVACÍ
8: změna trasy (odklon): NÁDRAŽÍ PODBABA – … – Hradčanská – Chotkovy sady – Malostranská (na nábřeží E. Beneše) – Čechův most – Dlouhá třída – … – STARÝ HLOUBĚTÍN
12: změna trasy (odklon): SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – … – Malostranská (u metra) – Malostranská (na nábřeží E. Beneše) – Čechův most – Nábřeží Kapitána Jaroše (Z) – Strossmayerovo náměstí – Veletržní palác – … – PALMOVKA
25: změna trasy (odklon): VYPICH – … – Hradčanská – Chotkovy sady – Malostranská (na nábřeží E. Beneše) – Čechův most – Nábřeží Kapitána Jaroše (Z) – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – … – LEHOVEC
26: změna trasy (odklon): DIVOKÁ ŠÁRKA – … – Hradčanská – Chotkovy sady – Malostranská (na nábřeží E. Beneše) – Čechův most – Dlouhá třída – … – NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
X26: náhradní autobusová linka v trase: HRADČANSKÁ – Sparta – Letenské náměstí – Kamenická – Strossmayerovo náměstí – Nábřeží Kapitána Jaroše (T) – Dlouhá třída – Náměstí Republiky – Bílá labuť – FLORENC ; zastávka Korunovační se z důvodu nevhodného terénu nezřizuje

Strossmayerovo náměstí – Nádraží Holešovice (53, 54, X54) dne 18.5.2016 od 0:15 do 3:15 hod.

53: změna trasy (odklon): VOZOVNA PANKRÁC – … – Nábřeží Kapitána Jaroše (Z) – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Tusarova (Z) – Dělnická – U Průhonu (T) – Ortenovo náměstí – Nádraží Holešovice (v ul. Plynární) – Nádraží Holešovice (v ul. Partyzánské) – … – SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE
54: změna trasy (odklon): SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – … – Nábřeží Kapitána Jaroše (Z) – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Tusarova (Z) – Dělnická (T) – Maniny – … – LEHOVEC
X54: náhradní autobusová linka v polookružní trase: STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ – Veletržní palác – Výstaviště Holešovice – Nádraží Holešovice – Ortenovo náměstí – Dělnická – MANINY – U Průhonu – Ortenovo náměstí – Nádraží Holešovice – Výstaviště Holešovice – Veletržní palác – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ

Palmovka – Nádraží Vysočany – Lehovec (16, 54, X16, X54) od 26.5.2016 (21:15) do 27.5.2016 (4:15)

16: změna trasy (zkrácení): SÍDLIŠTĚ ŘEPY – … – KOTLÁŘKA – … – Krejcárek – Palmovka (Z, v ul. Zenklově) – PALMOVKA (T, výstupní v ul. Sokolovské) – PALMOVKA (Z, nástupní v ul. Na Žertvách)
54: změna trasy (zkrácení): SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – … – Libeňský most – Palmovka (Z, na předmostí Libeňského mostu) – PALMOVKA (T, výstupní v ul. Zenklově) – PALMOVKA (Z, nástupní v ul. Na Žertvách)
X16: náhradní denní autobusová linka v trase: PALMOVKA (T, v ul. Sokolovské) – Palmovka (T, v ul. Na Žertvách) – Palmovka (Z, v autobusovém obratišti) – Balabenka – Divadlo Gong – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – ŠPITÁLSKÁ (×) – Poštovská (×) – Kolbenova – Nový Hloubětín (×) – Kbelská (×) – Hloubětín – Sídliště Hloubětín (×) – Lehovec (Z) – LEHOVEC ; na lince jsou v provozu vložené spoje ve zkrácené trase Palmovka – Špitálská
X54: náhradní noční autobusová linka v trase: PALMOVKA (v ul. Na Žertvách) – Balabenka – Divadlo Gong – Poliklinika Vysočany – Nádraží Vysočany – ŠPITÁLSKÁ (×) – Poštovská (×) – Kolbenova – Nový Hloubětín (×) – Kbelská (×) – Hloubětín – Sídliště Hloubětín (×) – Lehovec (Z) – LEHOVEC

Strossmayerovo náměstí – Nádraží Holešovice (12, 14, 17, 24, 91, X24) dne 28.5.2016 od zahájení denního provozu do 23:00 hod.

12: změna trasy (odklon): PALMOVKA – … – Maniny – Dělnická (Z) – Tusarova (T) – Pražská tržnice – Vltavská – Strossmayerovo náměstí – Kamenická – … – SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
14: změna trasy (zkrácení): SÍDLIŠTĚ BARRANDOV – … – Těšnov – Vltavská (na předmostí Hlávkova mostu) – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍdále pokračuje jako linka 24 směr Náměstí Republiky a KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ
17: změna trasy (odklon): LEVSKÉHO/SÍDLIŠTĚ MODŘANY – … – Nábřeží Kapitána Jaroše (Z) – Strossmayerovo náměstí – Vltavská – Pražská tržnice – Tusarova (Z) – Dělnická – U Průhonu (T) – Ortenovo náměstí – Nádraží Holešovice (v ul. Plynární) – Nádraží Holešovice (v ul. Partyzánské) – … – Ke Stírce – KOBYLISYBŘEZINĚVESKÁ – Líbeznická – … – VOZOVNA KOBYLISY ; zkrácené spoje jedoucí v trase Levského/Sídliště Modřany – Výstaviště Holešovice se po dobu výluky prodlužují do trasy Levského/Sídliště Modřany – Kobylisy/Březiněveská
24:
změna trasy (zkrácení): KUBÁNSKÉ NÁMĚSTÍ – … – Nábřeží Kapitána Jaroše (Z) – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍdále pokračuje jako linka 14 směr Vltavská, Bílá labuť a SÍDLIŠTĚ BARRANDOV
91: změna trasy (odklon): VOZOVNA STŘEŠOVICE – … – Nábřeží Kapitána Jaroše (Z) – Strossmayerovo náměstí – Kamenická – Letenské náměstí – Korunovační (T) – Sparta – ŠPEJCHAR
X24:
náhradní autobusová linka v poloookružní trase: NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE – Nádraží Holešovice (T, v ul. Plynární) – Výstaviště Holešovice – Veletržní palác – Strossmayerovo náměstí – STROSSMAYEROVO NÁMĚSTÍ – Veletržní palác – Výstaviště Holešovice – NÁDRAŽÍ HOLEŠOVICE

Palmovka – Flora (10, 16, 26, 58, X10, X58) od 30.5.2016 (21:45) do 31.5.2016 (4:45)

10: změna trasy (odklon) pouze v uvedeném směru: SÍDLIŠTĚ ĎÁBLICE – … – Palmovka (v ul. Zenklově) – Invalidovna – Urxova – Křižíkova – Karlínské náměstí – Florenc – Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží – Husinecká – Lipanská – Olšanské náměstí – Flora (v ul. Jičínské) – Orionka – … – SÍDLIŠTĚ ŘEPY
16: změna trasy (odklon) pouze v uvedeném směru: LEHOVEC – … – Palmovka (v ul. Zenklově) – Invalidovna – Urxova – Křižíkova – Karlínské náměstí – Florenc – Bílá labuť – Masarykovo nádraží – Hlavní nádraží – Husinecká – Lipanská – Olšanské náměstí – Flora (v ul. Jičínské) – Orionka – … – KOTLÁŘKA – … – SÍDLIŠTĚ ŘEPY
26: změna trasy (odklon) pouze v uvedeném směru: DIVOKÁ ŠÁRKA – … – Olšanské náměstí – Flora – Olšanské hřbitovy – Želivského – Želivského (u metra) – … – NÁDRAŽÍ HOSTIVAŘ
58: změna trasy (odklon) pouze v uvedeném směru: SPOJOVACÍ – … – Nákladové nádraží Žižkov (v ul. J. Želivského) – Nákladové nádraží Žižkov (v ul. Olšanské) – Olšanská – Olšanské náměstí – … – SÍDLIŠTĚ ŘEPY
X10: náhradní autobusová linka, v provozu pouze v uvedeném směru: PALMOVKA (v ul. Na Žertvách) – Palmovka (v ul. Zenklově) – Krejcárek (×) – Biskupcova – Nákladové nádraží Žižkov – Mezi Hřbitovy – Želivského – Olšanské hřbitovy – Flora (v ul. Vinohradské) – Flora (v ul. Jičínské) – ORIONKA
X58:
náhradní autobusová linka, v provozu pouze v uvedeném směru: NÁKLADOVÉ NÁDRAŽÍ ŽIŽKOV (v ul. J. Želivského) – Mezi Hřbitovy – Želivského – Olšanské hřbitovy – Flora – OLŠANSKÉ NÁMĚSTÍ