Víte to?

Kam se stromky po vánočních svátcích

30. 12. 2016 vanocni-stromecky-001

Období po vánočních svátcích představuje pro pražské odpadové hospodářství zvýšenou zátěž. Je třeba se vyrovnat s náporem nejen množství obalů od dárků, ale také s odstrojenými vánočními stromky.

Vhodným nakládáním s vánočními stromky mohou Pražané ulehčit městu situaci při svozu odpadu a také omezit jeho hromadění u kontejnerů. Vyhozené stromky totiž nepatří do nádob na směsný odpad, protože tím snižují jejich kapacitu.

V případě, že máte veřejně přístupnou popelnici nebo kontejner na směsný odpad, například na sídlištích, je možné stromky volně odložit vedle nich. V činžovní zástavbě a u rodinných domů, kde nejsou popelnice volně přístupně, prosíme o odložení vánočního stromku k nejbližším kontejnerům na tříděný odpad.

vanocni-stromecky-003Lidé by měli stromky vyhazovat nejlépe den před odvozem komunálního odpadu, aby se zbytečně nehromadily po delší dobu. Stromky jsou do vozů na komunální odpad nakládány v běžných svozových dnech a jejich odvoz bude probíhat po celý leden a únor. Končí u specializovaného odběratele, který stromky štěpkuje, a ty tak následně poslouží například jako topivo. Znečištěné nebo nedostatečně odstrojené stromky putují společně se směsným odpadem k energetickému využití do ZEVO Malešice. Výjimka platí pro umělé stromky. Pokud už takový stromek dosloužil, rozhodně nepatří do kontejneru na tříděný či směsný odpad, ale do sběrného dvora. Informace o provozní době sběrných dvorů jsou k dispozici na portálu praha.eu .

Zdroj: MHMP

vanocni_stromecky