Víte to?

Metropole vyhlásila granty na rok 2017 pro vlastníky památkově významných objektů

13. 7. 2016 OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Rada hl. m. Prahy vyhlásila granty určené vlastníkům památkově významných objektů pro rok 2017. Ty jsou každoročně poskytovány na nemovité kulturní památky, na nemovité objekty v Pražské památkové rezervaci a ve vesnických rezervacích na území hlavního města Prahy (Stodůlky, Ruzyně) a na nemovité objekty v památkových zónách v hl. m. Praze

Od roku 2015 jsou granty vlastníkům památkově významných objektů poskytovány také na věci movité, konkrétně na restaurování movitých kulturních památek, přičemž podmínkou je jejich umístění na veřejně přístupném místě na území hl. m. Prahy. Tento účel je zachován i pro rok 2017. Od roku 2015 jsou pro vlastníky památkově významných objektů pořádány i semináře s tím, že již dva semináře se uskutečnily v září roku 2015 a jeden v červnu roku 2016, další dva semináře jsou naplánovány na září 2016.

Wolf Jan 002„Granty hlavního města Prahy určené na zachování památkové hodnoty a podstaty objektu lze pro rok 2017 vlastníkům poskytnout maximálně do výše 65% z celkových uznatelných nákladů obnovy, což se týká jak věcí movitých, tak i věcí nemovitých.  Od roku 2016 došlo ke změně, neboť vlastníci objektů podávají žádosti o grant nejen v tištěné podobě, ale také na elektronickém formuláři,“ uvedl radní hl. m. Prahy Jan Wolf.

Systém podání žádosti o grant hl. m. Prahy je navržen jako jednokolový. Konečný termín pro podání žádostí o grant hl. m. Prahy na rok 2017 je stanoven na 14. listopadu 2016. Další informace jsou k dispozici na Úřední desce hlavního města Prahy, webových stránkách hlavního města Prahy: http://praha.eu  a na stránkách odboru památkové péče MHMP http://pamatky.praha.eu.

Zdroj: MHMP