Víte to?

Od soboty až do půlky července bude trasa metra linky C o kus kratší

29. 6. 2015 Hlavní nádraží metro C stanice 016

Dopravní podnik hl. m. Prahy (DPP) v období od soboty 4. do čtvrtka 16. července 2015 obousměrně přeruší provoz metra na lince C v úseku Kačerov – Háje. Důvodem je výměně kolejového křížení a výhybek. Ve vyloučeném úseku bude zavedena náhradní autobusová doprava. Cestujícím zde budou k dispozici také informátoři DPP v reflexních vestách, kteří pomohou s orientací a nalezením vhodného spojení.

DPP během výluky vymění kolejové křížení a čtyři na něj navazující výhybky ve stanici metra Háje. V jejím průběhu budou muset technici nejprve odpojit veškeré napájení a demontovat přívodní kolejnici, rozebrat a odvézt stávající výhybky a jejich součásti včetně starých pražců a přibližně 600 tun starého štěrku. Následně dojde k vyčištění a penetraci systému odvodnění celého výhybkového objektu a k navezení a instalaci nového štěrku a pražců. V poslední fázi výluky technici osadí nové výhybkové součásti i kolejové křížení, vše seřídí a provedou potřebné zkoušky.

Po dobu výluky, která bude zahájena v sobotu 4. července v cca 01:00 hodin, bude v úseku Kačerov – Háje zavedena náhradní autobusová doprava XC. V denním provozu pojede na trase Jižní Město – Háje – Opatov – Chodov – Roztyly – Kačerov. Linka bude posílena ve směru Kačerov vloženými spoji označenými jako XC1, které nebudou zajíždět do zastávky Roztyly, a v ranních špičkách pracovních dnů i vloženými spoji označenými jako XC2, které budou v provozu v trase Háje – Opatov – Chodov – Budějovická (pouze v uvedeném směru) a nebudou zajíždět do zastávek Roztyly a Kačerov.

kacerov-haje_schema

„Již od poloviny května probíhají přípravné práce rekonstrukce kolejového rozvětvení stanice Háje. Tato rekonstrukce je předposlední na lince C. Současně s pracemi na kolejovém svršku budou probíhat další nezbytné výměny technologických zařízení s cílem v maximálně možné míře zkrátit dobu výluky,“ uvedl dopravní ředitel DPP Ladislav Urbánek.

metro C 003Dopravce informuje cestující s předstihem

DPP informuje cestující o výluce prostřednictvím 25 000 kusů letáků, které budou k dispozici ve stojanech drátěného programu ve stanicích metra, ve vozech povrchové dopravy nebo v informačních vitrínách ve stanicích metra. Informace o provozu pro konkrétní stanice bude obsahovat také přibližně 50 informačních tabulí se schematickým nákresem a základními textovými informacemi v češtině a angličtině.

Již od pondělí 29. června 2015 se ve stanicích metra objevily ve stojanech informační plakáty se základními informacemi o připravované výluce, jež budou k dispozici cestujícím také v průběhu výluky. Od 1. července bude dále na připravovanou výluku upozorňovat hlášení ve stanicích metra a hlásit se bude i během výlukové akce.

Od soboty 4. července do středy 8. července 2015 (o víkendu cca 9:00 – 19:00 a ve všední dny cca 6:30 – 19:30 hod.) bude u uzavřených stanic metra a v jejich bezprostředním okolí nasazeno asi 10 informátorů v reflexních vestách, kteří budou na místě připraveni poradit cestujícím aktuální dopravní spojení. Informátoři poradí zájemcům v češtině i angličtině. Na koncích vyloučeného úseku (tedy ve stanicích Kačerov a Háje) budou k dispozici cestujícím po celou dobu výluky v časech zmíněných výše.