Aktuálně

Výstavba nové protihlukové stěny podél ulice 5. května začíná již v pondělí

10. 3. 2017 DSC02169

V pondělí 13. března 2017 zahájí Technická správa komunikací hl. m. Prahy (TSK) výstavbu nové protihlukové stěny (PHS) podél ulice 5. května, a to v úseku mezi ulicemi Vyskočilova a Michelská ve směru z centra. Jedná se o stěnu o celkové délce 690 metrů a výšce stěny 8 m. Výstavba bude probíhat do 30. září 2017.

Z výše uvedených důvodů zde bude provoz veden dvěma jízdními pruhy. Magistrát proto upozorňuje na možnost tvorby kolon vozidel. Doporučujeme proto, zejména v době dopravních špiček, vyhnout se této frekventované komunikaci a volit jinou trasu. Investorem stavební akce je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, zhotovitelem společnost OHL ŽS, a.s.

V části úseku mezi ulicemi Vyskočilova a Michelská byla již v devadesátých letech minulého století realizována betonová protihluková stěna s výškou 3 metry. Její funkce je ale absolutně nedostačující a rovněž vzhledový efekt je velmi špatný.

DSC02162Na základě Akčního plánu snižování hlukové zátěže aglomerace Praha 2008 a zlepšení životního prostředí u vybraných městských komunikací v Praze, byla proto navržena i ochrana na jedné z nejvíce zatížených komunikací severojižní magistrály (ulici 5. května), a to v úseku mezi křížením s ulicemi Vyskočilova a Michelská.

Konkrétně se jedná o ochranu vícepodlažní obytné zástavby, nacházející se západně od ulice 5. května, a to podél ulic Jihlavská a Bítovská a o ochranu školského areálu Bítovská. V tomto případě je navržena ochrana proti hluku a současně i exhalacím formou bariéry potřebné výšky 8 metrů. Spodní část plná výšky 3 m bude z pohltivých prefabrikovaných prvků a horní výšky 5 m s transparentním materiálem s akusticky odrazným účinkem. Stěna bude založena na železobetonový základový pas na vrtaných pilotách.

Zdroj: MHMP a TSK

PHS magistrála 001 PHS magistrála 002